Unitárius katechétika I

A katechetikai / valláspedagógiai kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a keresztény nevelés alapelvelveivel, és felkészüljenek a gyülekezeti és iskolai vallásoktatásra. A félév folyamán rendszerbe foglaljuk azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek az eredményes valláserkölcsi neveléshez vezetnek.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A félév végére a hallgatók meg kell értsék a keresztény és unitárius nevelési eszmék lényegét, tudniuk kell óravázlatokat készíteni, és készen kell álljanak az iskolai és gyülekezeti vallásórák megtartására.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 74
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 16
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 12
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 16
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 46

Vizsgáztatás

A hallgatók számot adnak a kiadott kurzus ismeretanyagából, óravázlatot készítenek és vallásórát tartanak.

Bibliográfia

Könyv

Bibliográfia

Tanulmány könyvben