Mentálhigiéné II

Azzal az interdiszciplináris tudással való ismerkedés, ami a lelki egészség helyreállítását és megőrzését tartja szem előtt, külön figyelve a lelkészi szolgálat sajátos helyzeteire.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Tájékozottság a lélektani és mentálhigiénés ismeretekben. A lelki tanácsadóvá válás alapjainak elsajátítása.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 0 1
28 óra/szemeszter 14 0 14
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 68
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 16
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 12
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 40

Vizsgáztatás

A vizsgára való jelentkezés előfeltétele az órákon való részvétel. A végleges eredmény alakulása: 20% órai aktivitás és 80% záróvizsga eredménye.

Bibliográfia

Könyv