Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat

Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat. Budapest: Kálvin János Kiadó 1996. 5 old.

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.