Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat

Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat. Budapest: Kálvin János Kiadó 1996. 5 pp.