Liturgika I

Első féléves kurzusunk célja a liturgika történeti és elméleti kérdéseinek tisztázása, hogy a hallgató betekintést nyerjen az első keresztyén gyülekezetek istentiszteleti életébe, az abból kialakult felekezeti liturgiákba, megismerje a reformáció újat hozó tanítását az istentiszteleti formákkal kapcsolatban, valamint részletesen elsajátítson minden református istentiszteleti formát.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák otthonosan és adekvátan fog mozogni minden istentiszteleti helyzetben. Meg tudja különböztetni az egyes istentiszteleti formákat. A megismert liturgiatörténeti anyagból következtetéseket tud levonni a jelen istentiszteleti formáira nézve. Meg tudja különböztetni a keresztyén felekezetek istentiszteleti formáit. Képes önállóan istentiszteletet szervezni az elsajátított tananyagra építve.

Általános kompetenciák

A teológiai hallgató eligazodik az országban és a világban előforduló keresztyén és nem keresztyén vallások között. Elsajátítja a helyes viselkedést és hitvallásos gondolkodást, műveltségével zökkenőmentesen illeszkedik az európai és keresztyén társadalomba.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 56
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 7
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A hallgatók szabályos időközönként zárthelyi dolgozatokat írnak, leadják a kiírt olvasmányokról készített jegyzeteket, szemináriumi dolgozatként meg kell szerkesszenek egy ünnephez tartozó teljes textuáriumot liturgiákkal.

Bibliográfia

Könyv