Kutatásmódszertan

A kurzus célja a szemináriumi és a szakvizsgadolgozatok megírásához szükséges elvi és gyakorlati tudás megszerzése. Egy tudományos műgonddal megírt dolgozat sokféle szempontnak kell megfeleljen. Ezek között vannak formai, szerkesztési elvárások, de tartalmi, szakismereteket feltételező készségek is, mint amilyen a forráskeresés, forrásfeldolgozás, szintetizálás, új eredmények produkálása stb. A szeminárium az elvi alapok tisztázása mellett segít az otthoni és az órán végzett gyakorlatok segítségével a szükséges készségek elsajátításában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák képes az általa kiválasztott témához forrásokat keresni. A diák képes feldolgozni és szintetizálni a felhasznált forrásokat. A diák képes érvekkel alátámasztva állást foglalni egy-egy elmélet mellet és/vagy képes azokból saját elméletet felállítani, új eredményre jutni.

Általános kompetenciák

A diák képes az egyetemi elvárásoknak megfelelő tudományos színvonalú dolgozat elkészítésére.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 1 0 0
14 óra/szemeszter 14 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 44
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 18
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 5
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 30

Vizsgáztatás

A félév során a különböző részfeladatok kerülnek osztályozásra, amelyek egyenes arányú átlaga képezi majd a végső jegyet.

Bibliográfia

Könyv