Bevezetés az Ószövetségbe II

Az Ószövetségi bevezetés II kurzus célja a történeti könyveinek, az ószövetség költészeti irodalmának és bölcsességirodalmának áttekintése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Kompetenciák

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 30
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 2
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 2

Vizsgáztatás

...

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben

  • Karasszon István (2002): Történetírás az ókori Izraelben In: Karasszon István: Az Ószövetség fényei. Veterotestamentica . Protestáns Művelődés Magyarországon 10. Budapest: Mundus Kiadó, 62-71 old.

Tanulmány folyóiratban