Licenciátusi szakdolgozat konzultáció I

Az alapképzés lezárásáig minden hallgatónak szakdolgozatot kell készíteni egy általa választott témakörben. A szakdolgozat konzultáció szemináriumok célja ennek a folyamatnak az elősegítése koordinált keretek között. A szakdolgozat konzultáció tárgy felelőse a konzulens tanár.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A konzultáció személyre szabottan segíti a hallgatót egy tudományos szakdolgozat előkészítésében és megírásában.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 0 1 0
14 óra/szemeszter 0 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 64
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 40
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 10
Szorgalmi idő összesen 50

Vizsgáztatás

A hallgatónak rendszeres konzultációkon be kell mutatni a szakdolgozat előkészítésének részmunkálatait. A témavezető ennek alapján értékeli a hallgató teljesítményét.