A vallásszociológia új útjai

Tomka Miklós: A vallásszociológia új útjai. In: Replika 21-22 (1996), 163-173. pp.