Vallás és egészség, vallás és életminőség kapcsolatának vizsgálata

Kopp Mária – Székely András – Skrabski Árpád: Vallásosság és életminőség az átalakuló társadalomban. Confessio 2006/1 (ábrákkal: www.dmrek.hu/download/koppmaria_vallasossag.doc)
Pikó Bettina: A vallás és egészség kapcsolatának szociológiai értelmezése http://www.socio.mta.hu/mszt/19993/piko.htm