Ismétlés

Kiegészítő könyvészet
1) Bányász Rezső: Ami a rejtjeltáviratokból kimaradt. Bp., 1993
2) Berne, Eric: Emberi játszmák. Gondolat, 1984
3) Berne, Eric: Sorskönyv. Háttér Kiadó, 2008
4) Diószeginé Nanszák Tímea: Illem és jó modor. Mindennapi illemszabályok. 2003
5) Görög Ibolya: Protokoll az életem. Athenaeum, 2000
6) Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezési kalauz. Athenaeum, 2000
7) Hanczár János: Murphy törvénykönyve a viselkedésről, avagy Az illem romlása nem áll meg. 1998
8) Kertész Manó: Régi magyar udvariasság. Bp., 1930
9) Köves J. Julianna: Illik tudni. A kuturált viselkedés szabályai. 200616
10) Mangold Béla Kolos (szerk.): Az Új Idők Illemkódexe. Bába Kiadó, Szeged, 2010
11) Ráth-Végh István: A könyv komédiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 19825
12) Ráth-Végh István: Az emberi butaság. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963
13) Sille István: Illem, etikett, protokoll (CD–ROM melléklettel). 200511
14) Szabó István Andor: Az úriember. A jó társaság szabályai. Bp. 1990 (1923)
15) http://illem.lap.hu/