Ünnepeink

A szeminárium célja kialakítani a diákokban annak képességét, hogy megfelelő igehirdetési terveket készítsenek Pünkösd ünnepére (ez a célkitűzés nem szerepel máshol) és így megszólaltassák az adott ünnep sokszínűségét.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Pünkösd ünnepe mögött összetett és szerteágazó egyházi és teológiai hagyományok állnak. A diáknak meg kell ismernie ezeket a hagyományokat, hogy megszólaltassa azokat az ünnepi igehirdetésekben.

Általános kompetenciák

A szeminárium lehetőség nyújt arra, hogy a hallgatók megismerjék az adott ünnep biblika-teológiai és rendszeres-teológiai vonatkozásait és az azok közötti összefüggéseket, valamint a releváns bibliai szövegeket. Ezek ismeretében készíthetnek olyan igehirdetési terveket, amelyek az ünnep egy-egy elemére összepontosítanak, vagy szintézist nyújtanak. Az ünneplő gyülekezet számára fontos, hogy megismerje az ünnep gazdagságát (tanítás által) és sokrétű relevanciáját a gyülekezet és a hívő keresztyén ember életére nézve.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 1 0 0
14 óra/szemeszter 14 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 50
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 6
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 18
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 36

Vizsgáztatás

Vizsga