A család lelkigondozása a kontextuális szemlélet alapján

A diákok ismerjék meg, értsék meg és sajátítsák el a kontextuális lelkigondozás (és terápia) elvi, elméleti és gyakorlati alapjait annak érdekében, hogy bármikor lehívható tudással rendelkezzenek.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Belelátnak a kontextuális szemlélet teológiai, filozófiai és pszichológiai hátterébe és megértik az azok közötti összefüggéseket. Ezek alapján kialakítanak egy megalapozott ideált az ember működéséről a kapcsolataiban; képesek észlelni a működésben beálló zavarokat és meglátni azok egyéni és kapcsolati okait; képesek felismerni a kapcsolatokban és az egyénekben rejlő erőforrásokat; képesek segíteni abban, hogy a adott kontextusban élő emberek mozgosítsák ezeket az erőforrásokat és elinduljanak az etikai jellegű párbeszéd útját.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 104
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 68
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 6
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 76

Vizsgáztatás

A diák a félév közben és a viszgaidőszak idején számot ad a kontextuális szemlélet ismeretéről.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban