Books published by the teachers of the Protestant Theological Institute

Sándor Kovács : Unitárius egyháztörténet
Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, 2009. 208 pp. | ISBN 9789738879928
Rózsa Huba : Őstörténet
: , 2008. 1 pp.
Dezső Buzogány : Melanchton's doctrine on the Holy Communion
Clover: Full Bible Publications, 2008. 304 pp.
Vilmos József Kolumbán : A Nagysajói Káptalan egyházközségeinek történeti katasztere (1745-1814)
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 5; Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 512 pp. | ISBN 9789737971388
Zoltán Adorjáni : Alexandriai Philón: De vita contemplativa
Simeon könyvek 6; Pápa, Budapest: Pápai Református Teológiai Akadémia, L’Harmattan Kiadó, 2008. 164 pp. | ISBN 9789639779105 | ISSN 1785-4733

Míg az elmúlt évtizedekben parttalanra duzzadt az esszénusok qumráni ágának irodalma, addig egyiptomi „rokonaik” kutatása csak szerény lépésekkel haladt előre. Magyar nyelvterületen pedig nem csak a therapeutáknak, hanem a korai zsidóság nagyhatású filozófusának, Philónnak kutatása is gyermekcipőben jár, munkái közül pedig csupán a Mózes élete jelent meg Bollók János...

Zsolt Geréb : Az Isten szabadítása
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 356 pp.

A kötet a szerző prédikációit tartalmazza.

Dezső Buzogány, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente : A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere. I. 1648–1800. Ádámos–Dányán
Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1; Cluj-Napoca: Koinónia Kiadó, 2008. 1 pp. | ISBN 9789737605757
Elek Rezi : Unitárius erkölcstan
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 2008. 262 pp. | ISBN 9789738749443

A könyv az unitárius teológiai irodalom első nyomtatásban megjelent nagyobb „lélegzetű” erkölcstani munkája, amely rendszerezett formában, témakörökhöz kapcsolódó forrásirodalom ajánlásával igyekszik eligazítást adni a keresztény erkölcsi értékrend világában. Ezért a munka hiánypótló. A nagy időközi hiány magyarázatára a könyv utolsó fejezetében kap választ az olvasó. A...

Dezső Buzogány, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente : A Küküllői Református Egyházmegye parciális zsinatainak végzései I. 1638-1720
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 6; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 1 pp. | ISBN 9789737971487
: Theologie des Neuen Testament I/1. Geschichte des Wirkens Jesu in Galilaa
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2008. 1 pp.

Pages