A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989)

Kurta József: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989). In: Emődi András (ed.): KRE 100. Tanulmányok a A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára. Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2020. 461-481

A 100 éves Királyhágómelléki Református
Egyházkerület liturgiatörténete több olyan tanulságos tényből áll
össze, amelyek a jelenkor liturgikus útkeresésében is üzenettel bírnak.
Sajnos sem a politikai, sem az egyházpolitikai játszmák nem engedték egy
teljes belmissziói koncepció kialakulását 1920 után ebben az
egyházkerületben, ezért az istentiszteleti élet alakulása is esetleges
volt. Sajátos keserűsége a történetnek, hogy még mindig nem zárult le
megnyugtató megoldással.