A Genezis 46,8–27 szöveg- és redakciótörténete

Vass Lehel: A Genezis 46,8–27 szöveg- és redakciótörténete. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 7-57. pp.

Mielőtt a lista belekerült volna a Genezis könyvébe, feltehetően nem a lemenők névsorát tartalmazta, hanem olyan származási lista lehetett, amely Jákób 12 fiát és 54 unokáját összegezte. Azonban az új kontextus miatt Ér és Ónán már nem tartozhatott a lemenők közé, ahogyan József és a két fia, Efraim és Manassé sem. Az 5 kiesett személyt a júdai redakció a saját szerkesztései szereplőivel, Dinával és Jákób négy dédunokájával, Hecronnal, Hámullal, Heberrel, illetve Malkiállal pótolta. Ugyanakkor a pátriárkák távolabbi rokonságából származó feleségeit is hozzászámolta az Egyiptomba bevándorló személyek összlétszámához, amely így 66-ról 75 főre emelkedett. Egy későbbi deuteronomista redakció a Deut 10,22 beszámolójának megfelelően kerekítette 70-re az összlétszámot, amelybe már Jákób, József és a pátriárka fiai is beletartoztak. A LXX fordítói viszont mégis megőrizték a 75 főről szóló hagyományt, noha vélhetően nem értették ezt az igencsak sajátos számolást. A Tóra héber szövegét illetően valószínűleg az Ex 1,5a őrizte meg a legtovább ezt a hagyományt, de a proto-masszoréta szövegben a Gen 46,27b, valamint a Deut 10,22 beszámolójához hasonlóan már itt is a 70-es számadat szerepelt.