Reformátorok művei a Nagyenyedi Bethlen Kollégium Könyvtárában

Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei a Nagyenyedi Bethlen Kollégium Könyvtárában. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 27. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2020. 43-55