Szegedi Gergely könyvtárának néhány darabjáról

Ősz Sándor Előd: Szegedi Gergely könyvtárának néhány darabjáról. In: Gáborjáni Szabó Botond (ed.): Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem. Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények 2015. 178-188