Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai

Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai. In: Négyszáz év: 1568–1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából. Kolozsvár: K. N. 1968. 48-62