Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16-17. századi irodalmunkról

Balázs Mihály: Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16-17. századi irodalmunkról. Budapest: Balassi é. n.. 228 pp.