Héber nyelvtan

János Molnár: Héber nyelvtan. Református Tanárképző egyetemi jegyzetek 2. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2008. 207 pp.