Unitárius felfogások az úri szent vacsoráról a 16-18. században. Bevezetés és források

Sándor Kovács: Unitárius felfogások az úri szent vacsoráról a 16-18. században. Bevezetés és források. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. Kolozsvár: Egyetemi Műhely 2013. 214-240