Actualitatea vorbirii despre Lumină ca factor de înnoire în Noul Testament

Zsolt Geréb: Actualitatea vorbirii despre Lumină ca factor de înnoire în Noul Testament. In: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranță, înnoire și unitate în Europa. Sibiu, 19 aprilie 2005. Nagyszeben: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 2005. 23-31