Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete

Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete. Katolikus teológiai kézikönyvek 29. Szeged: Agapé 2001. 612 pp.

Course using this publication

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.