Carte de înțelepciune latină: Florile poeților iluștri

Micu-Klein, Ion-Inocențiu, Firan, Florea, Hancu, Bogdan: Carte de înțelepciune latină: Florile poeților iluștri. Bukarest: Editura Științifică 1992. 583 pp.