Mondatgrammatika, szövegnyelvészet, szövegtan

Benkes Zsuzsa, Petőfi S. János, Vass László: Mondatgrammatika, szövegnyelvészet, szövegtan. In: V. Raisz Rózsa (ed.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság 1996. 207-227