A magyar nyelv szövegtana

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 2001. 380 pp.