Backamadarasi Kiss Gergely kéziratos imádsága

Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely kéziratos imádsága. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (2004), 77-85. pp.