A Filippibeliekhez és a Kolossébeliekhez írt levél Krisztus-himnuszainak összehasonlítása

Vilmos József Kolumbán: A Filippibeliekhez és a Kolossébeliekhez írt levél Krisztus-himnuszainak összehasonlítása. In: Református Szemle 98 (2005), 259-295. pp.