Ferencz József püspök és az erdélyi unitárius egyház újjászervezése az I. világháború után

Elek Rezi: Ferencz József püspök és az erdélyi unitárius egyház újjászervezése az I. világháború után. In: Lakiteleki Unitárius Emléknapok. Kolozsvár: Unitárius Egyház 1999. 15-21