Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013

Kurta József: Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013. In: Péntek János (ed.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között. Kolozsvár: Ábel 2015. 1. vol. 245-252

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns gyakorlati teológia irodalmának bibliográfiai anyagát összesíti. A közlésre kerülő bibliográfia jelzésértékűnek is tekinthető jellemvonást mutat.