Az Út repertóriuma: 1915-1944, 2001-2006

Bak Ágnes: Az Út repertóriuma: 1915-1944, 2001-2006.

Az Út református teológiai folyóirat a rendszeres teológiai, egyháztörténeti tanulmányok és főleg a gyakorlati teológiai közleményei, értekezései által – érintve a bibliai teológiát is – vált annak a tudománynak méltó sajtótermékévé, amelynek hivatása folytonos reformáció, reformálás alatt tartani az egyházat és a hozzá tartozó közösséget.

A 20. század második évtizedében Erdélyben beindult egy olyan szellemi-lelki mozgás, amely elsősorban a Ravasz László nevéhez fűződik: az építő teológia. Ez a teológiai szemlélet a gyülekezeti szolgálatban (egyházi belmisszióban) válik élővé. A belmisszió Erdély-szerte mozgalommá vált Imre Lajos vezetésével, és a lelki táplálékot hozzá Az Út szolgáltatta. Az erre a célra megalakult Nőszövetségeket, Férfiszövetségeket, ifjúsági egyesületeket a kolozsvári Teológia irányította, lecketervekkel táplálta a vallástanítást, igehirdetési vázlatokkal, elmélkedésekkel a lelkészek munkáit, szorgalmazva a szemléletváltást, miszerint a Kijelentés (Szentírás) kell a középpontba visszakerüljön (Tavaszy-szorgalmazta Ige-teológia). Így az újreformátori teológia ugyan új látást, szemléletmódot adott a folyóiratnak, de Az Út továbbra is megmaradt az építés, a belmisszió szolgálatában.

A folyóirat 1944-ben megszűnt, és nem sokkal ezután a hatalom felszámolta az egyházi szövetségeket, egyesületeket, intézményeket is. De a szerkesztők (teológiai tanárok) által közölt segédanyagok, viták, közlemények, következtetések, teológiai ismeretek a mai nemzedékeknek is alapként, forrásanyagként szolgálnak.

Ezért fontos volt összeállítani egy adattárat, amely Az Útban megjelent cikkanyagnak nemcsak címjegyzéke, hanem tárgymutatója is.

A repertórium a folyóiratcikkek felsorolásával lajstromot képez, összegez, tükröt tart kezünkben a folyóiratról. Egyháztörténeti dokumentum a Teológia, mint intézmény 20. századi múltjáról, és az ott tevékenykedő, társadalmat alakító szakemberek, teológusok munkájáról, szakmaiságáról, valamint a teológia, mint tudományág alapját meghatározó teológiai irányzatról: az újreformátori teológiáról. Rendszerezésével, visszakereshetőségének biztosításával forrásmunka: a lelkészi hivatást felvállalók munkáját segíti. Részletekbe menően dolgozza fel a folyóirat anyagát. A tematikus beosztása mellett pedig pontos mutatók teszik használhatóvá ezt a teológiai szakanyagot. Egyszóval kézikönyv elsősorban a teológusok, de a laikusok számára is.