Kapcsolódó könyvek

Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2017. 195 old. | ISBN 9786068850047

A megismerés folyójának a másik partján van egy túlvilág, amely más, mint az innenső. Tudom, hogy ott van Isten és az ő országa minden értékével, de érzékszerveim alkalmatlanok arra, hogy őt megismerjem, és ajándékait birtokba vegyem. Lelki igényeimet valami (az igehirdetés?) felébresztette egy másmilyen élet után, de az ott, túl van. Békesség, jóság, türelem,...

Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2016. 302 old. | ISBN 9789737971951

Az Újszövetségi tanulmányok (1969-2004) című kötet után Geréb Zsolt egy újabb kiadványt állított össze, melybe azokat a teológiai dolgozatokat gyűjtötte egybe, melyeket tanári szolgálata harmadik évtizedében, illetve nyugdíjba vonulása után írt. Tartalmi szempontból ez a gyűjtemény három részre tagolható: teológiai dolgozatok, igetanulmányok, recenziók. A tanulmányok...

Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2012. 160 old. | ISBN 9789737971678
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2010. 236 old. | ISBN 9789737971579
Kolozsvár: Egyetemi Műhely, 2009. 168 old. | ISBN 9789738886940

A logoterápia időszerűsége. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara által szervezett nemzetközi konferencia előadásai.

Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 200 old. | ISBN 9787937971265
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, Erdélyi Református Egyházkerület, 2006. 454 old.
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2005. 380 old. | ISBN 9738639433