Kapcsolódó könyvek

Kovács László Attila: Éneklő-zenélő egyház
Kolozsvár: Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, 2003. 1 old.
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 8; Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2002. 168 old.
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998. 1 old.
Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből - Új sorozat 3; Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Református-evangélikus Karának tanárai, 1997-2004. 146 old.
Kolozsvár: Evangélikus Egyházkerület, 1994. 812 old.