Related articles

Jenő Kiss

 1. Jenő Kiss: Confruntarea cu sentimentul de vinovăție în consilierea pastorală. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 189-200
 2. Jenő Kiss: Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 79-98
 3. Jenő Kiss: Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja?. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 121-133

Bartha Éva, Horváth Levente

 1. Bartha Éva, Horváth Levente: „Therapeutica sacra” II, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2022), 77-90
 2. Bartha Éva, Horváth Levente: „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 40-63

Tímea Benkő

 1. Tímea Benkő: Záróevangélium. A János-prológus az erdélyi magyar evangélikus úrvacsora-liturgiában. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 90-103

Edit Somfalvi

 1. Edit Somfalvi: Jónás történetének alkalmazhatósága a lelkigondozásban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 135-151
 2. Edit Somfalvi: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (2). In: Keresztény Szó 19 (2008), 13-15
 3. Edit Somfalvi: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (3). In: Keresztény Szó 19 (2008), 22-25
 4. Edit Somfalvi: A történetmondás lelkigondozói lehetőségei kisgyermekkorban. In: Református Szemle 2007 (2007), 363-397
 5. Edit Somfalvi: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (1). In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

György Papp

 1. György Papp: A Heidelbergi Káté antropológiai kérdései. In: Péter Csaba (szerk.) 450 éves a Heidelbergi Káté (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 61-79

Zoltán Adorjáni

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : A bűnténytől az irgalom-tényig. In: Peccato e misericordia divina come problema dell’uomo di oggi (Budapest: Márton Áron Publishing House 2002), 99-108
 2. Sándor Béla Visky : A bűnténytől az irgalom-tényig.. In: Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája 30 (Budapest:2002), 99-107