Related articles

Éles Éva

  1. Éles Éva: „…ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán…” Felfedezhető hagyományok az 1Pt 5,8–9-ben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15 (2024), 145-165
  2. Éles Éva: Jövevények és idegenek. Eszkatológiai identitás és öntudat Péter első levelében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 13 (2022), 7-24
  3. Éles Éva: Péter leveleinek etikai aspektusai. In: Református Szemle 114 (2021), 247-266

Zsolt Geréb

  1. Zsolt Geréb: The Ministry of Teachers in the Early Church in the Light of the New Testament. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 266-274
  2. Zsolt Geréb: Péter első levelének irodalomtörténeti és teológiai kérdései. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 77-88

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: A legjobb pillanatokból. In: BUE Hírlevél 2 (2019), 2-3

Tamás Juhász

  1. Tamás Juhász: Family-modelled Congregation. In: Borght, Eduardus van der (szerk.), Geest, Paul van der (szerk.) Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Leiden: Brill Academic Publishers 2012), 523-534

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: A gyermek az egyházban és a gyülekezetben. In: Buzogány Dezső (szerk.) Táborvezetők könyve (Kolozsvár: Erdélyi IKE 1997), 16-26
  2. Zoltán Adorjáni: Gyülekezetem pásztori arculata (II. lelkészképesítői szakdolgozat). In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 221-242
  3. Zoltán Adorjáni: Egyház és társadalom az Újszövetségben. In: Református Szemle 87 (1994), 388-399