Related articles

Botond Péter Koppándi

 1. Botond Péter Koppándi: Mi a baj a prédikálással? Mi a jó a prédikálásban?. In: Keresztény Magvető 128 (2022), 351-377
 2. Botond Péter Koppándi: A II. világháború idején megjelent unitárius prédikációs kötetek. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári ÍProtestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 398-417
 3. Botond Péter Koppándi: Kiútkeresés az unitárius homiletikában Trianon után. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 415-435
 4. Botond Péter Koppándi: A narratív prédikálás mint a gyönyörködtető igehirdetés eszköze. In: Református Szemle 112 (2019), 466-480
 5. Botond Péter Koppándi: Prédikálás 2.0.. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 153-170
 6. Botond Péter Koppándi: Tanúvá lenni - bizonyságot tenni. In: Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága (Kolozsvár: Exit Kiadó 2019), 9-16
 7. Botond Péter Koppándi: A prédikálás megújulása, avagy mit tanulhatunk a rádiótól és hűséges hallgatóitól?. In: Jolyon Mitchell: Képszerű beszéd (Kolozsvár: Exit 2017), 7-12
 8. Botond Péter Koppándi: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
 9. Botond Péter Koppándi: Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 99-119

Sándor Kovács

 1. Sándor Kovács: Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A recepta religiók évszázadai Erdélyben (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019), 53-62
 2. Sándor Kovács: Dávid Ferenc az emlékezés és felejtés határán. In: Száraz Orsolya (szerk.), Fazakas Gergely Tamás (szerk.), Imre Mihály (szerk.) A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2018), 156-167
 3. Sándor Kovács: Az unitárius reformáció nyomában. In: Korunk 28 (2017), 18-25
 4. Sándor Kovács: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 294-311
 5. Sándor Kovács: Jakab Elek és Dávid Ferenc. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380

György Papp

Elek Rezi

 1. Elek Rezi: The Influence of Michael Servestus on Francis Dávid and the begginnings of Transylvanian Unitarianism. In: Reed, Clifford M. (szerk.) A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (Prague: International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40