Related articles

György Papp

  1. György Papp: Egységes, vagy részekre bontott ember? I. rész.. In: Református Szemle 109 (2016), 401-418
  2. György Papp: A Szentírás antropológiai fogalmai. In: Református Szemle 108 (2015), 237-255
  3. György Papp: A Heidelbergi Káté antropológiai kérdései. In: Péter Csaba (szerk.) 450 éves a Heidelbergi Káté (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 61-79

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Az ember mint Isten képmása. Unitárius teológiai kérdésfelvetések. In: Keresztény Magvető 110 (2004), 249-258

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja?. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 121-133

Csaba Balogh

  1. Csaba Balogh: Teremtés és születés. A Zsoltárok 139:13-16 antropológiai kérdései. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 9-36
  2. Csaba Balogh: Schöpfung und Geburt. Anthropologische Begrifflichkeit in Psalm 139,13-16. In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176
  3. Csaba Balogh: Noțiuni la antropologia Psalmului 139:13. In: Cercetări Biblice 5 (2011), 19-30

Tamás Juhász