Related articles

Tímea Benkő

  1. Tímea Benkő: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
  2. Tímea Benkő: „Gyermek születék Betlemben.” Egy középkori kanció az oltszakadáti evangélikusok hagyományában. . In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2019 (2019), 177-188

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3
  2. Szabolcs Czire: A láthatón túli remény. In: BUE Hírlevél 1 (2019), 2-3
  3. Szabolcs Czire: A szeretet mennyei összeesküvése. In: BUE Hírlevél 4 (2019), 2-3
  4. Szabolcs Czire: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6

Csaba Balogh

  1. Csaba Balogh: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656

Zoltán Adorjáni