Related articles

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3
  2. Szabolcs Czire: A láthatón túli remény. In: BUE Hírlevél 1 (2019), 2-3
  3. Szabolcs Czire: A szeretet mennyei összeesküvése. In: BUE Hírlevél 4 (2019), 2-3
  4. Szabolcs Czire: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6

Tímea Benkő

  1. Tímea Benkő: Dicsőség a magasságban Istennek! Az ének, mely összeköt mennyet és földet. In: Evangélikus Harangszó 2019 (2019), 13-13

Csaba Balogh

  1. Csaba Balogh: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656

Zoltán Adorjáni