Related articles

Botond Péter Koppándi

 1. Botond Péter Koppándi: Kiútkeresés az unitárius homiletikában Trianon után. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 415-435
 2. Botond Péter Koppándi: A narratív prédikálás mint a gyönyörködtető igehirdetés eszköze. In: Református Szemle 112 (2019), 466-480
 3. Botond Péter Koppándi: Prédikálás 2.0.. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 153-170
 4. Botond Péter Koppándi: Tanúvá lenni - bizonyságot tenni. In: Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága (Kolozsvár: Exit Kiadó 2019), 9-16
 5. Botond Péter Koppándi: A prédikálás megújulása, avagy mit tanulhatunk a rádiótól és hűséges hallgatóitól?. In: Jolyon Mitchell: Képszerű beszéd (Kolozsvár: Exit 2017), 7-12
 6. Botond Péter Koppándi: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
 7. Botond Péter Koppándi: Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 99-119

Kurta József

 1. Kurta József: Lajos Gönczy, representative figure of the Transylvanian dialectical theology (1889–1986). In: Lukács Olga (szerk.), Nagy Alpár Csaba (szerk.), Péter István (szerk.) From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019), 127-139
 2. Kurta József: Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989). In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2019), 456-477
 3. Kurta József: Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948). In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 186-202

Tímea Benkő

 1. Tímea Benkő: Zenei élet a kolozsvári teológián. In: Református Szemle 111 (2018), 397-409

György Papp