Related articles

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Thomas G. Long: Preaching from Memory to Hope (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2009). In: Keresztény Magvető 126 (2020), 220-227
  2. Botond Péter Koppándi: Prédikálás 2.0.. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 153-170
  3. Botond Péter Koppándi: Tanúvá lenni - bizonyságot tenni. In: Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága (Kolozsvár: Exit Kiadó 2019), 9-16
  4. Botond Péter Koppándi: Az „Új Homiletika” mozgalom, és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. In: Református Szemle 110 (2017), 215-221
  5. Botond Péter Koppándi: A prédikálás megújulása, avagy mit tanulhatunk a rádiótól és hűséges hallgatóitól?. In: Jolyon Mitchell: Képszerű beszéd (Kolozsvár: Exit 2017), 7-12
  6. Botond Péter Koppándi: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
  7. Botond Péter Koppándi: Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne?. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 260-275
  8. Botond Péter Koppándi: Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 99-119
  9. Botond Péter Koppándi: Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata. In: Keresztény Magvető 119 (2013), 179-199
  10. Botond Péter Koppándi: Temetési szolgálatunk homiletikuma 2. In: Keresztény Magvető 117 (2011), 13-25

György Papp