Related articles

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Magyarázat a De vita contemplativa címéhez. In: Református Szemle 108 (2015), 359-370
 2. Zoltán Adorjáni: Női tagság és szüzesség az egyiptomi therapeuták közösségében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 57-74
 3. Zoltán Adorjáni: Atitudinea terapeuţilor faţă de bunăstare. In: Cercetări Biblice 3 (2009), 45-60
 4. Zoltán Adorjáni: A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Nagyvárad: Partium Kiadó 2007), 84-96
 5. Zoltán Adorjáni: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 6. Zoltán Adorjáni: Alexandriai Philón: Quod omnis probus liber sit – aki igaz, az szabad is 75-91 fordítása. In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
 7. Zoltán Adorjáni: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
 8. Zoltán Adorjáni: Féltve megőrizni, feladni, vagy továbbadni?. In: Kun Mária (szerk.), Morvai Judit (szerk.) ספר לכבוד Marjovszky Tibor נ. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapkja alkalmából (Budapest: B&V Bt. 2003), 9-23
 9. Zoltán Adorjáni: Julius Wellhausen: A farizeusok és szadduceusok. In: Református Szemle 94 (2001), 77-78
 10. Zoltán Adorjáni: Kik is voltak a farizeusok?. In: Jakabffy Tamás (szerk.) Beszéd a láthatatlanról. Teológiai és egyházi írások (Kolozsvár: Glória Kiadó 2001), 49-66
 11. Zoltán Adorjáni: A therapeuták. In: Benyik György (szerk.) Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (Szeged: JATE Press 2001), 109-118
 12. Zoltán Adorjáni: Kik is voltak a farizeusok? (2). In: Keresztény Szó 10 (1999), 4-6
 13. Zoltán Adorjáni: Kik is voltak a farizeusok? (1). In: Keresztény Szó 10 (1999), 20-23
 14. Zoltán Adorjáni: A történeti Jézus Krisztus kora. II. In: Keresztény Szó 9 (1998), 10-14
 15. Zoltán Adorjáni: A történeti Jézus Krisztus kora. III. In: Keresztény Szó 9 (1998), 18-23
 16. Zoltán Adorjáni: A történeti Jézus Krisztus kora. I. In: Keresztény Szó 9 (1998), 23-27
 17. Zoltán Adorjáni: Kik az 'am há'árec?. In: Református Szemle 87 (1994), 83-85