Related articles

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: A történeti Jézus tanítása a válásról. Mi magyarázhatja a szigorú tiltást?. In: Szőnyi Etelka (szerk.) Bibliaértelmezés - korok, módszerek, kontextusok. Írások Benyik György tiszteletére 68. születésnapja alkalmából 3 (Szeged: JATE Press 2020), 545-558
  2. Szabolcs Czire: Jézus zsoltárt idéző utolsó szavai. Liturgia és történetiség. In: Bodó Márta (szerk.), Csonta István (szerk.), Lukács Ottilia (szerk.), Zamfir Korina (szerk.) Ünneplő ember a közösségben. Baráti köszöntőkötet Nóda Mózes Tiszteletére (Budapest:, Kolozsvár: Szent István Társulat , Verbum 2019), 257-267
  3. Szabolcs Czire: The Beelzebul Controversy – A Mediterranean Cultural Reading. In: Benyik György (szerk.) Hellenistischer und Judaistischer Hintergrund des Neuen Testaments (Szeged: JATE Press 2018), 69-81
  4. Szabolcs Czire: A szeretet katonákkal sem zárható sírba. Húsvéti hármas őrségváltás. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
  5. Szabolcs Czire: Tarts oda a másik arcodat is! Egy közelebbi pillantás a jézusi erőszakmentesség alapszövegeire. (Mt 5,38–42 // Lk 6,27–30). In: Benyik György (szerk.) Gyűlölet és kiengesztelődés (Szeged: JATE Press 2016), 63-89
  6. Szabolcs Czire: Két jézusi gyógyítás szocioszomatikus olvasata. In: Czire Szabolcs (szerk.) Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 47-61
  7. Szabolcs Czire: Tanítás – gyógyítás – asztalközösség: Jézus működésének alapdinamikája a tanítványokat kiküldő beszédekben. In: Jézustól Krisztusig. 24. Nemzetközi Biblikus Konferencia 1 (2013), 65-78

Zoltán Adorjáni