Related articles

István Pásztori-Kupán

  1. István Pásztori-Kupán: A far too eloquent silence: Karl Barth's inexplicable reluctance to address or comment the bloody avengement of the Hungarian Freedom Fight in 1956. In: Kovács Ábrahám - Jaeshik Shin (szerk.) Nationalism, Communism and Christian Identity: Protestant Theological Reflections from Korea and Hungary (Debrecen - Gwangju (Dél-Korea): Debreceni Református Hittudományi Egyetem , Honam Theological University and Seminary 2019), 163-178
  2. István Pásztori-Kupán: Emberek vagyunk, nem pedig Isten. Niebuhr és Barth az Egyházak Világtanácsa bölcsőjénél. In: Református Szemle 102 (2009), 439-454

György Papp

  1. György Papp: Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján. In: Református Szemle 107 (2014), 345-347

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : David J. Bosch: Paradigmaváltás a missziológiában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2007), 165-168

Zsolt Geréb

  1. Zsolt Geréb: Missziói munka a népek körében (ApCsel 13-18). In: Az Út 28 (2002), 11-21
  2. Zsolt Geréb: Die Grundzüge der Hermeneutik von Karl Barth und die Erneuerung der Siebenbürgischen Schriftauslegung. In: Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis. Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag (Zoetermeer: Boekencentrum 1995), 122-130