Related articles

Jónás Norbert Ferenc

  1. Jónás Norbert Ferenc: Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 13 (2022), 81-128

Elek Rezi

  1. Elek Rezi: Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus járvány idején. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 654-666
  2. Elek Rezi: A szervátültetés etikai vetületei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 223-235
  3. Elek Rezi: A társadalom alapastruktúrája funkcionális változásainak következményei keresztény etikai szempontból. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.), Veress Károly (szerk.) Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda 2011), 185-194
  4. Elek Rezi: Bioetikai kérdések megítélésének erkölcsi szempontjai. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 60-66

Tódor Csaba

  1. Tódor Csaba: Emlékezés az átmenetben Az előre gyártott sírelmék mint önkép. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 683-702

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : "Egy hajszálon múlott az életem". In: Ney, Philip-G. (szerk.), Peeters-Ney, Marie A. (szerk.) Abortusztúlélők (Kolozsvár: Koinónia 2001), 5-21