Related articles

Tímea Benkő

  1. Tímea Benkő: Halottaink és imaéletünk. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 14-17
  2. Tímea Benkő: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
  3. Tímea Benkő: Luther-litánia nyomorúság idején. In: Evangélikus Harangszó (2020), 21-23

Szabolcs Czire

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: A nőszövetség és a belmisszió. In: Jézust szerető asszonyok (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége 2000), 21-33
  2. Zoltán Adorjáni: Hogyan imádkozzunk? Szempontok a Miatyánk alapján. In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 7-24