Related articles

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: A tanítók életkörülményei a 17-18. századi Erdélyben. In: Kiss Réka (szerk.), Lányi Gábor (szerk.) Hagyomány, identitás, történelem 1 (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem , Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció és Örökség Műhelye , Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet 2020), 119-138
  2. Vilmos József Kolumbán: Az 1786-os népiskolai reform és a végrehajtása. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2020), 144-161
  3. Vilmos József Kolumbán: Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Non videri, sed esse Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 44-54
  4. Vilmos József Kolumbán: Nádudvari Sámuel utolsó évei Marosvásárhelyen. In: Református Szemle 102 (2009), 340-351
  5. Vilmos József Kolumbán: Az erdélyi református kollégiumok tantervének reformja és Backamadarasi. In: Lukács Olga (szerk.), Dienes Dénes (szerk.) A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2009), 119-151
  6. Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely szerepe a népiskolák reformjában. In: Református Szemle 98 (2005), 692-705

Edit Somfalvi

  1. Edit Somfalvi: Kiből lesz a leggyengébb láncszem, és mihez kezdhet vele a közösség?. In: 1 (Kolozsvár: Presa Universitara Clujeana/Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2017), 119-153