Related articles

György Papp

  1. György Papp: Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră. Încarnarea domnului Isus Hristos în crezurile Bisericii Antice. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 81-93
  2. György Papp: A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 54-69
  3. György Papp: Szentírás, hitvallás, prédikáció. In: Üzenet (2013), 4-4

Elek Rezi

  1. Elek Rezi: Unitárius teológiai konferenciák a 20. század utolsó évtizedében. In: Keresztény Magvető 126 (Kolozsvár: Keresztény Magvető 2020), 266-277
  2. Elek Rezi: A hitvallás, mint a felekezeti önazonosság-tudat kifejezője. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 399-413
  3. Elek Rezi: A katekizmusok "felettébb szükséges voltáról". In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 324-328

Tímea Benkő

Horváth Levente

  1. Horváth Levente: Jeruzsálemtől Westminsterig. In: Westmnisteri Hitvallás (Kolozsvár: Koinónia 1999), 1-10