Related articles

Éles Éva

  1. Éles Éva: Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! Antropológiai adalékok a tíz szűz példázatához Mt 25,1–13. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 58-74

Csaba Balogh

  1. Csaba Balogh: Mt 25,14–30 - A hűség kockázata. In: Igazság és élet 3 (2009), 357-366

Zsolt Geréb

  1. Zsolt Geréb: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 106-116
  2. Zsolt Geréb: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Sacra Scripta 3 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2005), 101-115

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai. In: Református Szemle 96 (2003), 551-555

Dezső Kállay

  1. Dezső Kállay: Mk 4,1–34 és a márki példázatelmélet. In: Az Út 27 (2003), 119-128